Posts Tagged ‘בחירות2015’

הבחירות ב"עבודה" הפתיעו לטובה

יום ראשון, ינואר 18th, 2015

הפריימריז בעבודה בבחירות אלו הן דוגמא יוצאת דופן לפריימריז מתפקדים והתוצאות בהתאם ראויות ומבטיחות

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…