Posts Tagged ‘בומברדיה’

התנועה לאיכות השלטון ללפיד – לא למנות את אורי יוגב לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר

יום רביעי, אפריל 3rd, 2013

 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר בדרישה שלא למנות את אורי יוגב למנכ"ל משרד האוצר, לאור התנהלותו כדירקטור בחברת רכבת ישראל ובשל פרשת ההתקשרות עם חברת בומברדיה

המשך…

התעלמות הנהלת ודירקטוריון הרכבת מפרשת הפגמים המסוכנים בקרונות של בומברדיה בשיקגו

יום ראשון, מרץ 25th, 2012

מתחילת מרץ העיתונות האמריקאית מצביעה על מחדלים רציניים של חברת בומברדייה בשיקגו, אותה החברה שאיתה חתמה רכבת ישראל על הסכם לאספקה ולתחזוקה של קרונות חדשים לרכבת. רק בישראל לא יודעים דבר על כך, למרות שמדובר בייצור פגום של חלקים בטיחותיים עם פוטנציאל לסיכון חיים. אמנון פורטוגלי מפרט על המקרה ועל סיקורו בתקשורת האמריקאית

המשך…

לא לתת לקשרי הון ושלטון להניע את רכבת ישראל

יום ראשון, מרץ 25th, 2012

איתן קלינסקי סוקר את הבעיות סביב רכבת ישראל, בומברדיה, ישראל כץ ואורי יוגב. יותר מדי ניגודי ענינים

המשך…

אילן גילאון: אורי יוגב מנוע מלשמש יו"ר דירקטוריון ברכבת

יום שלישי, מרץ 20th, 2012

 

ח"כ גילאון חשף תכתובת שהגיעה לידיו החושפת כי יוגב תיאם את נסיעתו לגרמניה עם חברת בומברדיה

מאת רביב נאוה המשך…

התחזוקה של שר התחבורה כץ

יום רביעי, פברואר 29th, 2012

אמנון פורטוגלי מסביר את הסיפור האבסורדי של תחזוקת קרונות הרכבת, ואיך הוא נועד להפריט כמה שיותר, בלא התחשבות באף גורם

המשך…

הפרטת הרכבת – בומברדיה מייצרת קרונות. אין לה ידע בתחזוקתם

יום חמישי, פברואר 23rd, 2012

להלן מכתבו של מהנדס שנשלח לשר התחבורה בו הוא מתריע כי החלטת משרד התחבורה, לקנות מחברת בומברדיה את הקרונות, וגם לאפשר לעובדיה לתחזק את אותם קרונות היא החלטה שגויה מבחינה מקצועית. בומברדיה היא חברה המייצרת קרונות. אין לה ידע בתחזוקתם

המשך…