Posts Tagged ‘בולע’

ח"כ ד"ר דב חנין על המאבק לקיומו הנאות של ים המלח

יום רביעי, מרץ 27th, 2013

רם פרנק ראיין את ×—"×› ד"ר דב חנין על האתגרים העומדים בפנינו למנוע את הרס ים המלח מחד ואת מכירתו לזרים מאידך המשך…