Posts Tagged ‘בגצ’

למה שנאמין להם?

יום חמישי, מאי 7th, 2020

אתמול הצטרפו שופטי בג"צ בראשות הנשיאה חיות לרשימת המוסדות והאישים שאמון הציבור בהם פוחת והולך.  ההזדקקות לפרשנות חוקית דבקנית עושה את החברה בישראל לחברה שבה מעשה שלא הוכח כעבירה, גם אם על פניו הוא עוול, הוא מעשה שאין עליו עונש ציבורי
מאת: יעקב לקס
המשך…

מבקשי-המקלט – גם בנושא ההגירה הקונספציה של ביבי קורסת

יום רביעי, אפריל 4th, 2018

כשהקונספציה קרסה עקב חוסר יכולתו של ביבי להוכיח לבג"צ את כל הפרטים שהוא הציג, הוא מיהר להודיע על הסכם שגם פרטיו נשמעו מפוקפקים, ואז לסגת ממנו, תוך כך הוא מנסה להציג את עצמו כמי ש"טובת דרום תל אביב" לנגד עיניו

מאת: ק. טוכולסקי המשך…

המאגר הביומטרי – הדיון בבגצ בעתירת התנועה לזכויות דיגיטליות

יום שלישי, פברואר 20th, 2018

בית המשפט העליון: "מדוע שהמאגר לא יהפוך לוולונטרי?" השופט עמית אמר בדיון: "נשאלת שאלת יסוד, מדוע צריכים את זה בכלל?". המדינה בקשה להגיש מידע חסוי, ובתוך 30 יום יחליטו הצדדים האם יוצג המידע לשופטים

המשך…

בית המשפט העליון מערער על זכות השביתה

יום שני, יולי 24th, 2017

אבותינו קנו בדם את זכות השביתה, והנה עתה הרכב ניאו-שמרני של בית-המשפט העליון מערער על זכות השביתה ועומד לבחון את עצם מהותה. זאת בהקשר דיון בגצ בעניין שביתת העובדים בחברת-החשמל. בית המשפט יוצא להתקפה על זכויות היסוד של העובדים הישראלים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

"עמק שווה" לבג"ץ – על ועדת שרים לאשר חפירות המנהרות בכותל

יום שלישי, יוני 27th, 2017

עמותת "עמק שווה" עתרה לבג"ץ בדרישה להפסיק את חפירות מנהרות הכותל עד לאישור של וועדת שרים

המשך…

האם משרד האוצר אישר העברת מרכז הקליטה במבשרת מהסוכנות היהודית לקופת הפנסיה שלה?

שבת, יוני 24th, 2017

 התנועה לאיכות השלטון פנתה ביום ד' 21 ביוני לנציגי משרד האוצר כדי לברר האם המשרד אישר בעבר העברת נכסים וקרקעות מהסוכנות היהודית אל החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדיה עבור חובות שצברה הסוכנות כלפי הקופה

המשך…

הבג"צ על העברת מכון וולקני לגליל – חוקרי המכון על הודעת אורי אריאל: "לא היה ולא נברא"

יום רביעי, יוני 21st, 2017

 בעקבות דיון בעתירה שהגישו חוקרי מכון וולקני נגד העברת המכון לגליל, פרסם שר החקלאות, אורי אריאל, הודעה מטעה לציבור. חוקרי המכון מגיבים להודעה וטוענים: "לא היה ולא נברא"

המשך…

מעונות היום השיקומיים נגד המדינה – הבג"ץ

יום ראשון, יוני 11th, 2017

ועד מעונות היום השיקומיים הגיש עתירה לבג"ץ בבקשה לתקצב באופן שוויוני את המעונות ביחס לגני החינוך המיוחד. אם לא יימצא פתרון תקציבי, אלפי ילדים בישראל ימצאו את עצמכם בקרוב מאוד ללא מסגרת שיקומית-טיפולית

המשך…

איכות השלטון בעתירה לבג"ץ: להורות על חקירת חשד לביצוע עבירות במסגרת "פרשה 2000"

יום חמישי, מרץ 23rd, 2017

התנועה לאיכות השלטון עתרה ב-22 במרץ לבג"ץ כנגד הממונה על ההגבלים העסקיים, היועמ"ש וראש הממשלה, בבקשה למתן צו על תנאי לחקירת חשד לביצוע עבירות מתחום ההגבלים העסקיים בפרשת שיחות נתניהו-מוזס ("פרשה 2000")

המשך…

אמנסטי אינטרנשיונל לבית המשפט העליון: לדחות את האפליה המובנית בחוק האזרחות והכניסה לישראל

יום שני, פברואר 20th, 2017

חוק האזרחות והכניסה לישראל מונע את איחודן של אלפי משפחות פלסטיניות. היום ידון בית המשפט העליון בנושא. ארגון אמנסטי אינטנשיונל מבקש מבית המשפט העליון לדחות את החוק היוצר אפליה גזעית ממוסדת

המשך…