Posts Tagged ‘אתר "עובדים"’

הליקויים במסמך פורום קוהלת על ארגוני-העובדים בישראל – חלק שני

יום שלישי, מרץ 29th, 2016

פורום קוהלת, מכון מחקר מוטה לימין, פרסם ניתוח על ארגוני-עובדים בישראל. זהו מסמך שטחי, רשלני ונראה ככזה שנוצר רק כדי לתקף את דעות כותביו

מאת: עמיר סגל

המשך…

הליקויים במסמך פורום קוהלת על ארגוני-העובדים בישראל – חלק ראשון

יום שני, מרץ 28th, 2016

פורום קוהלת, מכון מחקר מוטה לימין, פרסם ניתוח על ארגוני-עובדים בישראל. זהו מסמך שטחי, רשלני ונראה ככזה שנוצר רק כדי לתקף את דעות כותביו

מאת: עמיר סגל

המשך…

בחירות 2015 – מתמודדים, מה עמדותיכם בנושא התעסוקה בישראל?

יום ראשון, ינואר 11th, 2015

עמותת "עובדים" עוסקת בשלל הנושאים הקשורים בתעסוקה בישראל. לקראת הבחירות, מציעה העמותה למתמודדים במפלגות השונות לשטוח את משנתם בנושא תעסוקה ולשלוח מאמר לפרסום באתר "עובדים"

מאת: עמיר סגל

המשך…