Posts Tagged ‘אתר מידה’

הימין מטעה בהתעלמותו מהיישוב הפלסטיני בישראל לפני העלייה הציונית

יום שני, דצמבר 24th, 2018

בניגוד לטענות הימין, בארץ ישראל  התגוררו ערבים מקדמת דנא. הארץ לא הייתה ריקה לפני התחלת העלייה הציונית. תגובה למאמר באתר הימני "מידה" המציג טענות מוטעות כי ארץ ישראל הייתה ריקה לפני התחלת העלייה הציונית ואין עם פלסטיני

מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

המיקוד לבגרות – הקדמת הפרסום תגרום נזק לתלמידים

יום ראשון, מאי 5th, 2013

הקדמת פרסום המיקוד לבגרות תגרום להפחתת החומר הנלמד ותדלדל את רמת ההשכלה של התלמידים. עצם שיטת המיקוד פסולה מעיקרה. מאמר זה שנכתב על ידי עמית ברץ ופורסם ב"מידה" מפרט את הנזקים שייגרמו לתלמידים מהקדמת פרסום המיקוד לתחילת שנת הלימודים, ומבקר את שיטת המיקוד כולה

המשך…

פרסומים באתר אינטרנט הובילו להעברת גלעד נתן מתפקידו

יום חמישי, מרץ 14th, 2013

היועץ המשפטי לכנסת הגיב למכתב ששלח אורי יזהר ליו"ר הכנסת בפועל, בנימין בן אליעזר, בעניין היוזמה שנקטה הנהלת הכנסת להעברת ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. הפרסומים באתר האינטרנט "מידה" הובילו בסופו של דבר להעברתו

המשך…

תפקידו של יו"ר הכנסת להגן על הדמוקרטיה

יום ראשון, מרץ 10th, 2013

יו"ר הכנסת הקודם, ראובן ריבלין, הורה להעביר את ד"ר גלעד נתן, חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת מתפקידו בלחץ של אתר "מידה". התנהלות כזו עלולה לסכן את הדמוקרטיה בישראל. להלן מכתב שכתב אורי יזהר בעניין זה ליו"ר הזמני של הכנסת, בנימין בן אליעזר

המשך…

ד"ר גלעד נתן – תגובה שפרסם בפייסבוק על העברתו מתפקידו

יום רביעי, ינואר 9th, 2013

דובר הכנסת מסר, כי נתן, שעבד כחוקר במרכז המחקר והמידע והתמחה במדיניות הגירה ובעיית המסתננים לישראל, לא פוטר והוא עובר בהסכמה לתפקיד מטה בחטיבת המידע בכנסת

המשך…