Posts Tagged ‘אתיקה’

כנס: בין פטיש ההפרטה לסדן האתיקה

יום חמישי, נובמבר 19th, 2015

כנס שעורכים מכון ון-ליר והמרכז לאתיקה בירושלים יבקש לבחון את החובות האתיים המוטלים על גופים מופרטים. הכנס יתקיים ביום שני 23.11 במרכז לאתיקה במשכנות שאננים, ירושלים המשך…

בין פטיש ההפרטה לסדן האתיקה

יום חמישי, נובמבר 12th, 2015

כינוס פתוח לקהל הרחב – המרכז לאתיקה בירושלים בשיתוף המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ×¢"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים.  יתקיים ביום שלישי, ×™"א כסלו תשע"ו, 23 בנובמבר 2015, בין השעות 16:30 – 20:00 במרכז לאתיקה, אודיטוריום דה בוטון במרכז הכנסים ×¢"ש אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים המשך…