Posts Tagged ‘ארכיון רשות השידור’

ארכיון רשות השידור והסרטייה הם נכס לאומי – על המדינה לדאוג לשימורם

יום שני, מרץ 28th, 2016

לסרטייה ברשות השידור לא נמצא תורם שישקיע בשימורו. על כן הוא מוזנח. מחובתה של המדינה לשמר נכס לאומי זה המשקף אבני דרך בחיי המדינה. מוש דנון פנה לממשלה בקריאה להצלת הארכיון והסרטייה של רשות השידור

המשך…