Posts Tagged ‘אריה סיוון’

אריה סיוון – עובדיך משמיצים באינטרנט

יום חמישי, נובמבר 26th, 2009

אנשי חברת אג'נס, ממפעילות תכנית וויסקונסין, לא בוחלים באמצעים כדי להגן על שם החברה שלהם. הם לא מהססים להשמיץ השמצות אישיות ולהשוות מפלגות בישראל לארגון הטרור חמאס. שוקי גלילי, אצלו הופיעו ההשמצות, שלח מכתב חריף למנכ"ל חברת אג'נס, אריה סיוון ובו דרישה להתנצלות מיידית. המכתב לפניכם המשך…