Posts Tagged ‘ארגון עובדים’

מען – משרד הפנים הפסיק לנכות דמי טיפול משכרם של עובדים פלסטינים בעקבות עתירה

יום רביעי, דצמבר 2nd, 2020

בפברואר 2020, הגישו מען – ארגון עובדים, בשיתוף עם עמותת קו לעובד, עתירה לבית הדין הארצי לעבודה נגד מדור התשלומים (מת"ש) במשרד הפנים, בדרישה להפסיק נוהג לפיו נוכו דמי טיפול להסתדרות משכרם של עובדים פלסטינים שלא כדין

המשך…

עובדי מעון לנוער בסיכון "אזדיהאר" בטמרה התאגדו ב"מען"

יום חמישי, מאי 21st, 2015

דורשים להסדיר העסקתם כחוק והגנה מפני חקירות סרק. הנהלת המעון מסרבת להכיר ב"מען" – לוחצת על העובדים לסגת מהחברות באיגוד

המשך…

מאבק עובדי האכיפה במשרד הכלכלה נגד האפליה בהעסקה

יום שלישי, ינואר 28th, 2014

משרד הכלכלה הגדיל את מצבת העובדים שלו מ-19 אל מעל ל-100. תנאי ההעסקה של העובדים החדשים שנקלטו שונים מאלה של קודמיהם. הם מועסקים בחוזים אישיים שנתיים. נתן שקרצ'י מדווח מ"חדר המצב"

המשך…

עובדי הנמלים, מאבק העובדות הסוציאליות הוא גם מאבקכם

יום שני, מאי 20th, 2013

כנגד הסתה ושוברי שביתות צריך סולידריות גם מצד עובדי הנמלים.  הממשלה מתאמצת לסלק כל ביטוי של שותפות בין העובדים המוחלשים שאותם היא לא סופרת, לבין הועדים החזקים שהם על הכוונת שלה.  חיזוק השותפות הזו הוא תנאי נחוץ גם להמשך קיומם של הועדים החזקים
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

העובדים המועסקים בחוזים אישיים רוצים להקים ארגון עובדים יציג

יום שלישי, אפריל 23rd, 2013

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם מסמך העוסק במאבקם של עובדי חוזים אישיים בשירות המדינה להקמת ארגון עובדים יציג

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…