Posts Tagged ‘ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים’

הצעת חוק מוסר התשלומים – לא לתנאי תשלום של 60-90 יום למהנדסים ואדריכלים

יום שלישי, פברואר 9th, 2016

הצעת חוק מוסר התשלומים שהתקבלה לאחרונה בכנסת מתירה תנאי תשלום ארוכים משמעותית לעוסקים בענף זה. אינג' שמואל אנגל, יו"ר ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים מבקר את ההצעה ומסביר את הנזקים הכלכליים לעוסקים בענף

המשך…