Posts Tagged ‘אראלה-גולן’

מסלול היסורים של חולי הסרטן – מכתב למנכ"ל הביטוח הלאומי

יום שני, מאי 14th, 2012

במכתב לפרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי, שואלת יו"ר תנועת אומ"ץ גב' אראלה גולן מדוע חולי סרטן זכאים לאחוזי נכות לתקופה של שנה בלבד, וכך נאלצים לעבור שוב ושוב את אותו מסלול יסורים

המשך…

אד"י, החזירו את הנשים לצילומי הכרזות

יום חמישי, נובמבר 10th, 2011

 תנועת אומ"×¥ פונה לאגודה לקידום השתלות איברים בעקבות החלטתה ×›×™ בקמפיין האגודה  בירושלים יפורסמו רק מודעות שבהן לא מופיעות נשים המשך…