Posts Tagged ‘אפליה תעסוקתית’

תביעה: לא התקבלה לעבודה בשל היותה כבדת-ראייה

יום שני, דצמבר 7th, 2015

ב' הגישה את התביעה באמצעות הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, לאחר שלא התקבלה לעבודה במוקד שרות על אף שהיתה ברשותה תכנה להגדלת טקסט המאפשרת לה לבצע את התפקיד. בינתיים, מצאה ב' מקום עבודה אחר התואם את הכשרתה כמהנדסת

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…

נגד אפליית נשים במקומות עבודה

יום שלישי, ינואר 21st, 2014

קואליצית "שותפות" למען שוויון וצדק כלכלי ותעסוקתי לנשות ישראל קוראות לנשים לקחת חלק בקמפיין להפסקת אי השוויון במקום העבודה ולחתום על העצומה

המשך…