Posts Tagged ‘אסף-אבן-חן’

לחקור את טיסותיו של חולדאי כראש עיר וכיו"ר עמותות

יום שלישי, אוגוסט 7th, 2012

מכתב של עו"ד אסף אבן-חן לשר הפנים, למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה לחקור את טיסותיו של ראש עיריית ת"א לחו"ל הן בכובעו כראש העיר תל-אביב-יפו והן בכובעו כיו"ר עמותות ציבוריות שונות 

המשך…

נחמן שי, יש הרבה מה לעשות על מנת לבנות תקשורת עצמאית

יום שלישי, יולי 31st, 2012

התכתבות בין עו"ד אסף אבן חן לחה"×› נחמן שי, בעקבות התערבותו של ×—×”"×› שי בפרשת הצנחת המנחים לתוכנית "סדר יום" בהגשת קרן נויבך המשך…