Posts Tagged ‘אסיפה כללית’

שותפויות הגז – על מי צריכה להגן הבורסה על בעל-השליטה או על המשקיע?

יום ראשון, נובמבר 11th, 2018

החברות העוסקות בחיפוש מאגרי-גז מאורגנות במבנה משפטי של שותפות מוגבלת המונעת מהאסיפה הכללית להחליף את השותף הכללי שהוא היזם. הבורסה מבקשת לשנות את התקנון באופן שיוסיף עיוות על עיוות קיים ולטובת בעל השליטה

מאת: יצחק ב

המשך…

ארגון עובדים "מען" – הזמנה לאסיפה הכללית השנתית ה- 14

יום ראשון, יוני 9th, 2013

האסיפה תתקיים ב- 15 ביוני בבי"ס מנשר לאמנות, רח' דוד חכמי 18 תל-אביב בשעה 11.00

המשך…