Posts Tagged ‘אנרגית רוח’

פרספקטיבה על שוק האנרגיה העולמי – דוח מקינסי

יום שישי, יוני 1st, 2018

להלן סקירה על שוק האנרגיה העולמי לפי דו"ח מקינסי המתייחס לסוגי האנרגיות שיהיה כלכלי להשתמש בהן לייצור חשמל. חלקן של האנרגיות המתחדשות יגדל ומחירן יוזל

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק שני

יום שלישי, ספטמבר 26th, 2017

גילגולה של החלטה ממשלתית – הקמת טורבינות רוח בלי ידיעת פוטנציאל הרוח בישראל. הסתמכות על מודל משטר הרוחות במקום מדידות ממשיות להקמת חוות רוח

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק ראשון

יום ראשון, ספטמבר 24th, 2017

גילגולה של החלטה ממשלתית – הקמת טורבינות רוח בלי ידיעת פוטנציאל הרוח בישראל. סקירת מדיניות רשות החשמל על שימוש באנרגיות מתחדשות (אנרגיית הרוח ואנרגיה סולארית) ויישומה בפועל

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…