Posts Tagged ‘אנרגיה סולארית’

מה צריכים לעשות כדי שישראל תזהם פחות אוויר, יבשה ומים

יום שלישי, יוני 25th, 2019

בדו"ח מבקר המדינה  על הזיהום במפרץ חיפה מופיעה ביקורת חריפה על הזיהום ועל ההתנהלות הבעייתית של המשרד להגנת הסביבה בהתמודדות עם הזיהום. מה צריכים לעשות כדי שמדינת ישראל תזהם פחות אוויר, יבשה ומים, ותעשה יותר להפחתת הזיהום העולמי, האזורי והמקומי

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מיקום אסדת לוויתן – הטיעונים בעד קירבה לחוף והפרכתם – חלק שני

יום ראשון, ספטמבר 16th, 2018

לאחרונה נחשף הכותב לגישות אנשי מקצוע ממשרדי האנרגיה והגנת הסביבה בנושא מיקום אסדת לויתן התומכים במיקום הנוכחי של האסדה כ- 10 ק"מ מחוף דור-נחשולים.  הכותב חולק על התפיסה וההתעקשות שהאסדה הקרובה לחוף הינה הפתרון העדיף

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

פרספקטיבה על שוק האנרגיה העולמי – דוח מקינסי

יום שישי, יוני 1st, 2018

להלן סקירה על שוק האנרגיה העולמי לפי דו"ח מקינסי המתייחס לסוגי האנרגיות שיהיה כלכלי להשתמש בהן לייצור חשמל. חלקן של האנרגיות המתחדשות יגדל ומחירן יוזל

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

חשמל מהשמש עכשו עוד יותר משתלם

יום רביעי, אוקטובר 11th, 2017

התפתחויות אחרונות בתחום האנרגיה הסולארית
מאת: אמנון פורטוגלי
המשך…

האנרגיה בישראל והטכנולוגיות שיוזילו עלויותיה

יום ראשון, ספטמבר 10th, 2017

מה מצב האנרגיה בישראל?  אילו סוגי טכנולוגיות עדיפות לייצור חשמל מבחינה כלכלית למדינה?

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

תמורות בתחום האנרגיה בעולם

יום רביעי, ספטמבר 6th, 2017

באילו סוגי אנרגיה ישתמשו בעתיד?  מה יהיה מקומן של האנרגיות המתחדשות בעתיד? תחזית על התמורות שיתרחשו בתחום האנרגיה

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

ייצור חשמל מאנרגית השמש לעומת ייצור חשמל מגז

יום שני, אוגוסט 7th, 2017

 הפתרון האמיתי והנכון כיום לייצור חשמל, הוא אנרגיה סולארית ובעיקר על גגות ובשילוב בשטחים חקלאיים

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

אנרגיות מתחדשות – מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות "חבר והפעל"

יום ראשון, ינואר 1st, 2017

אחת ההתפתחויות האחרונות החשובות בתחום המערכות הסולאריות לייצור חשמל ביתי היא הפיתוח של מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות 'חבר והפעל'  הן פשוטות להתקנה ויכולות לאפשר ליותר אנשים להשתמש באנרגיה נקייה, אם הרגולציה במדינות השונות תאפשר זאת

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

על התפתחויות אחרונות בתחום הגז הטבעי ועל אנרגיה מתחדשת

יום רביעי, יוני 15th, 2016

שלש התפתחויות שאינן קשורות, עומדות להפוך את ארה"ב לאחד היצואנים הגדולים בעולם של ×’×– טבעי נוזלי (LNG), להשפיע על שוק ×”×’×– הטבעי בארה"ב, ועל מחיר ×”×’×– טבעי בעולם. תופעה נוספת הניכרת לאחרונה היא מהפכת אנרגיה חדשה – האנרגיות המתחדשות. רוב תחנות ×”×›×— החדשות ליצור חשמל בארה"ב מבוססות על אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

התפתחויות אחרונות בתחום אנרגיות מתחדשות וייצור חשמל ממערכות סולאריות פוטווולטאיות

יום שני, יוני 13th, 2016

אנרגיה מתחדשת אינה יותר נישה. היא מקור האנרגיה עם הצמיחה המהירה ביותר בארה"ב. להגדלת השימוש באנרגיה סולארית לייצור חשמל יהיו השלכות משמעותיות על הביקוש לגז טבעי בארהב ועל מחיר הגז הטבעי בארה"ב ובעולם

מאת: אמנון פורטוגלי 

המשך…