Posts Tagged ‘אל-תור’

רפואה מודרנית, כמה חשוב "לראות רופא"

יום חמישי, פברואר 2nd, 2012

בקופת חולים כללית יצרו שרות המאפשר למטופלים להתקשר דרך האינטרנט ולקבל שרותים שונים מהרופאים, טפסים, מרשמים קבועים וכדומה.  לכאורה הקטנת העומס מהרופאים שלעתים הם פקידים עם הכשרה רפואית ועם חלוק לבן.  רופאים בקופה חוששים מאיבוד הקשר עם המטופלים וגם מאפשרויות של סיכונים למטופלים
מאת: מתמחים ורופאים בקהילה <kehiladocs@gmail.com>
המשך…