Posts Tagged ‘אל-על’

"חותרים לשפיות חברתית-כלכלית" – אל על כמשל: התגמול העודף של מנהלים מוביל לשיתוק ניהולי

יום שני, דצמבר 5th, 2016

שכר-המנהלים הגבוה באל-על גוזל מהם את הלגיטימיות המוסרית לוויכוח על תנאי ההעסקה של עובדיהם. התופעה של שכר-הבכירים המופרז היא עדות לתאוות בצע, שאינה זוכה לכבוד בעיני הציבור

מאת: און ארד

המשך…

"השמיים הפתוחים" – לעובדים ולצרכנים יש אינטרסים משותפים

יום ראשון, אפריל 21st, 2013

לצד הדרישה מהממשלה להגן על מקומות העבודה של עובדי חברות התעופה הישראליות, על ההסתדרות להיאבק גם נגד המחירים המופרזים שגובות אותן חברות

מאת ק. טוכולסקי  המשך…