Posts Tagged ‘אלעד קפלן’

קשר עם הבוחר – זו איכות שלטון

יום שלישי, מרץ 31st, 2015

התנועה לאיכות השלטון יצאה נגד מינויו הצפוי של אריה דרעי לשר והבליטה את בזבזנותם לכאורה של חברי הכנסת בסעיף "קשר עם הבוחר". אלעד קפלן יוצא נגד מהלכיה האחרונים של התנועה:

המשך…