Posts Tagged ‘אלי אללוף’

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – החוקים והתקנות שקידמה בכנס הקיץ

יום חמישי, יולי 27th, 2017

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סיכום כנס הקיץ. הוועדה קידמה 9 חוקים ו-14 תקנות. דנה באי קידום 10 חוקים שלא נכתבו לגביהם תקנות

המשך…

איקרית ובירעם – כנס מיוחד בכנסת

שבת, יולי 23rd, 2016

הכנס, ביוזמת חברי הכנסת אלי אללוף (כולנו), עפר שלח (יש-עתיד) ואיימן עודה (הרשימה המשותפת), ייערך ביום שלישי הקרוב
המשך…

המשרד להגנת הסביבה שינה עמדתו – אינו מתנגד להקמת מכרה בערד

יום רביעי, יוני 24th, 2015

המכרה בערד – ישיבת ועדת הבריאות דנה בישיבתה ביום הסביבה הבינלאומי בהשפעות הקמת מכרה בערד על תושבי הסביבה. המשרד להגנת הסביבה: לא מתנגדים להקמת מכרה פוספטים באזור ערד; סגן שר הבריאות ליצמן: מתנגד חד משמעית

המשך…

מחסני הילדים – הממשלה החליטה, אך הכספים לא הועברו

יום חמישי, יוני 18th, 2015

חברי-הכנסת מחו בישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על עיכוב הממשלה בהגשת תקנות המסדירות הפקדת כספי מעסיקים כדי לממן את זכויות העובדים הזרים כולל גני-הילדים המכונים "מחסני הילדים"

המשך…