Posts Tagged ‘אליעזר-בר-שדה’

שדה בריר: תושבי ערד עותרים נגד השר גלעד ארדן

יום שני, פברואר 15th, 2010

חברת "רותם אמפרט" מקבוצת כימיקלים לישראל של האחים עופר מבקשת לכרות פוספטים בשדה בריר ליד ערד. תושבי העיר עתרו לביהמ"ש נגד עמדת המשרד להגנת הסביבה התומך בהפעלת המכרה לתקופת ניסיון
המשך…