Posts Tagged ‘אליעד-שרגא’

יו"ר התנועה לאיכות השלטון: תרומות מבעלי הון קטנו בשל מאבק התנועה בריכוזיות

יום שני, דצמבר 19th, 2011

 אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון,  מתייחס בראיון איתו אל נושא הריכוזיות, אל יחסי הון שלטון ואל הצורך להתנתק מהתלות בבעלי-הון, אל שחיתות ופוליטיקה, אל העלמות מס ואל גבולות אחריות המדינה לאזרחיה

מראיין: איתמר כהן (אופנן)

המשך…

הכנסות המדינה ממשאבי הגז הטבעי והנפט בישראל

יום ראשון, ספטמבר 5th, 2010

כנס ושימוע ציבורי פתוח יתקיים ביום ב' 13 בספטמבר 2010 משעה 12:00 ועד 17:00 באולם אפטר, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב

המשך…

אומ"ץ ישראלי והמאבק נגד חוק טל – המשך

יום שני, מרץ 31st, 2008

התכתבות עם זהבה חן, מנהלת המרכז לחינוך אזרחי במכללה לאיכות השלטון בישראל, בנושא אתר האינטרנט המחודש של המרכז ומעורבות המכללה בהוראת האזרחות בבתי הספר

המשך…