Posts Tagged ‘אלון חסן’

הרצוג ניצח – העבודה הפסידה

יום ראשון, נובמבר 24th, 2013

אשר רוכברגר רואה את ניתוק העילית הפוליטית מהעם שמשדר המהפך במפלגת העבודה. הוא מקווה שאודי המחאה החברתית יצמיחו ×”× ×”×’×” מתאימה המשך…

מי עוד צריך ללכת, איזה עוד שחיתויות צריך לעצור

יום רביעי, יוני 19th, 2013

לדעתו של ק. טוכולסקי, אם יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד עשה את כל מה שהתקשורת מייחסת לו, הוא צריך ללכת הביתה ואתו צריכים ללכת כל מי שאישרו לו לעשות את מה שהוא עשה – אבל ×–×” לא אומר שצריך להפריט את הנמל או לפגוע בזכויות עובדיו המשך…