Posts Tagged ‘אלג'זירה’

מרכז אעלאם לניצן חן, אל תשלול את תעודת העיתונאי מכתבי אלג'זירה

יום רביעי, אוגוסט 16th, 2017

בעקבות פנייתו של שר התקשורת, איוב קרא ללשכת העיתונות הממשלתית, שבראשה עומד ניצן חן, בבקשה לשלול את תעודת העיתונאי מכתבי אלג'זירה, מבקש מרכז אעלאם, המרכז הערבי לחירות המדיה, פיתוח ומחקר, לא לשלול את התעודה ולשמור על חופש העיתונות כיאה לדמוקרטיה

המשך…