Posts Tagged ‘איתך-מעכי’

השמיעו קול – קריאה לכל מי שהדמוקרטיה יקרה לו

יום חמישי, נובמבר 10th, 2016

מכתב פתוח של רחל ליאל, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, בעקבות תגובת לשכת ראש הממשלה לתחקיר של אילנה דיין  המשך…

עמרם מצנע, פעל להוספת סייעות מקצועיות בגני ילדים

יום ראשון, יוני 29th, 2014

הפיתרון לבעיית הצפיפות והנטל על אנשי הצוות  בגני הילדים העירוניים צריך להיות תוספת כוח-אדם מקצועי ואיכותי, ולא פתרונות זמניים וקצרי-טווח כמו הפעלת בנות-שרות לאומי. נייר עמדה שנלח ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת מטעם התארגנות הסייעות הארצית ועמותת "כולנו משפחה" המשך…

בג"צ: נשים וערבים למועצת ממ"י

יום שני, מאי 21st, 2012

שופטי בג"ץ: על המדינה להסביר מדוע לא ימונו לממ"י חברים קבועים ערבים ונשים בשיעור המבטיח ייצוג הולם לאוכלוסיות הללו המשך…

עורכי דין חברתיים מתמודדים בבחירות ללשכה

יום חמישי, מאי 19th, 2011

הרשימה החדשה מורכבת מעורכות דין ועורכי דין חברתייםהעובדים בשוק הפרטי, במגזר הציבורי, בארגונים לשינוי חברתי ובקליניקות המשפטיות בבתי הספר למשפטים המשך…