Posts Tagged ‘אינטגרציה’

רב תרבותיות בחינוך כחלופה ל"כור ההיתוך" האחוס"לי

יום שני, יוני 13th, 2011

מאחורי מדיניות כור ההיתוך עמדה תפישה מתנשאת של הממסד האשכנזי, אשר פעל גם מתוך ניסיון לשמר את ההגמוניה שלו. האלטרנטיבה דורשת מכל הצדדים דיאלוג חסר פחד ונכונות לקבל ביקורת ולהשתנות

מאת: דוד גולנזר, מורה וסגן מנהלת תיכון רנה קסין בירושלים המשך…

בידול במערכת החינוך? אין חדש תחת השמש!

יום שלישי, דצמבר 29th, 2009

כנס שהתקיים בנושא הבידול במערכת החינוך צלל לעומק הסוגייה, אבל לא שינה את השורה התחתונה: הבידול קיים שנים ארוכות. שושי פולטין היתה בכנס של מרכז אדוה ומביאה את הדעות השונות שעלו שם

המשך…

תקצוב דיפרנציאלי מול אינטגרציה: דן גבתון על חינוך שוויוני

יום חמישי, אוקטובר 8th, 2009

בחלקו השני של הראיון, עוסק ד"ר דן גבתון, ראש החוג למדיניות ומינהל בחינוך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב בסוגיות של חינוך שוויוני, בעיקר דרך תקצוב דיפרנציאלי מול האינטרגרציה.

המשך…