Posts Tagged ‘אילנה המרמן’

טוכולסקי במאמר של אילנה המרמן – השוואה בין אז לעכשיו

יום ראשון, נובמבר 22nd, 2015

התופעה של אזרחים העומדים מן הצד בזמן שמתנכלים לאזרחים אחרים, התקיימה בעבר וקיימת היום. אילנה המרמן כותבת על התופעה של עמידת אזרחים מן הצד בזמנים רעים לאזרחים אחרים בארצם, ומשווה בעניין זה בין מה שקרה בגרמניה ב-1938 לבין מה שקורה היום בישראל

המשך…