Posts Tagged ‘אילה שטגמן’

הכפשת עובדי הרווחה: יצחק הרצוג נגד מרינה סולודקין

יום חמישי, יוני 24th, 2010

שר הרווחה יצחק הרצוג במכתב חריף ביותר לחה"כ ד"ר מרינה סולודקין, מאשים אותה בעידוד התלהמות של פעילים נגד הוצאת ילדים מהבית. המשך…

פנימיות משרד הרווחה – כתב הגנה

יום שני, אפריל 12th, 2010

רלי קצב יוצאת להגנת הפנימיות של משרד הרווחה, לאור ההתקפה של עמותת ע.ל.י.ה עליהן, בכנסת ובעצומות ברשת

המשך…