Posts Tagged ‘איטרטגיה’

מבצע "צוק איתן": פרק נוסף בניהול הסכסוך (פרק ראשון)

יום רביעי, יולי 30th, 2014

אורי יזהר סוקר את הרקע ההיסטורי למבצע (מלחמה?) "צוק איתן" ומסיק שלממשלה אין רצון אמיתי להגיע לשלום עם הפלשתינאים, אלא רק להסדרים המבוססים בלעדית על כוחה הצבאי עם תמיכה של מעצמה ומדינות נוספות מחוץ לאזור המשך…