Posts Tagged ‘אידיאולוגיה’

מפלגת העבודה -זה לא (רק) היו"ר, זו מחלה ארוכה

יום שני, אפריל 15th, 2019

במפלגת העבודה – אחרי התבוסה בבחירות – נשמעים קולות להחלפת היו"ר.  יעקב לקס, ציר בועידת העבודה מערד, מזהיר מפני התמקדות באיש ובסימפטומים ולא במחלה, שהיא אבדן ההגמוניה בחברה הישראלית, גם לא בדרך להשבת ההגמוניה

המשך…

ימין ושחיתות שלטונית

יום ראשון, פברואר 25th, 2018

המדינה רועשת על חקירות נתניהו, אך שותפיו הקואליציוניים שותקים. אין מה להתפלא על כך. הם שותפים לדבר עבירה, לשוד החברה הישראלית

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מפלגת העבודה – על דרכה של המפלגה לקראת הבחירות ליו"ר

שבת, יוני 3rd, 2017

ב-4 ביולי ייערכו הבחירות לראשות מפלגת העבודה. הבחירה ביו"ר המתאים היא נגזרת של דרכה האידיאולוגית של המפלגה כמפלגת שלטון. צריך לבחור ביו"ר שיכול להיבחר על-ידי הציבור כולו ולבצע את תכנית העבודה של המפלגה

מאת: יעקב לקס

המשך…

אני מכריז בזאת על הקמת המפלגה הדמוקרטית הישראלית

יום שלישי, מרץ 24th, 2015

אופיר כהן מציע שבירת המסגרות המפלגתיות הקיימות ויצירת מפלגה אחת שתהיה מחויבת ואחראית לתחומים הרבים שהופקרו בשנות ההפרטה והבריחה מאחריות שמאפיינות את האידיאולוגיה של הימין. רק כך יוכל המרכז שמאל לשוב להנהגת המדינה המשך…

משה כחלון – האם הוא "חברתי"?

יום שני, ינואר 7th, 2013

השיח הפוליטי מתמקד ב"חברתי" במקום לקיים בירור אמיתי של הערכים והאידיאולוגיות

מאת יאיר היזמי המשך…

מכוני חשיבה פרטיים – נזקיהם של הסוסים הטרויאניים (חלק ב')

יום חמישי, מאי 31st, 2012

החלק הראשון הציג את פעילותם של מכוני חשיבה ומחקר פרטיים בעלי זיהוי אידיאולוגי ברור המשמשים כלי בידי האליטות הפוליטיות והפיננסיות. בחלק זה תובא סקירה על פעילותם של מכונים פרטיים המזוהים עם הימין בישראל וחלקם בקביעת מדיניות

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

מכוני חשיבה פרטיים – נזקיהם של הסוסים הטרויאניים (חלק א')

יום רביעי, מאי 30th, 2012

פעילות מכוני מחקר פרטיים המבטאים את האידיאולוגיה של השלטון ומכתיבים לו מדיניות מהווים היבט מפעילות הימין הניאו-שמרני בארה"ב ובישראל

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

הועידה האידיאולוגית של מפלגת העבודה

יום שני, אפריל 16th, 2012

תתקיים ביום א', 22 באפריל, 2012, בין השעות 15:00-21:30 באולם גאלרי פאלאס, רח' הלוחמים 1, יפו – מחלף וולפסון המשך…

עולם הולך ונעלם, ה"אנחנו" חשוב מה"אני"

יום ראשון, אפריל 15th, 2012

×’×–×™ קפלן, הקיבוצניק מלוחמי הגטאות חלה ופורש מניהול תאגיד "אוסם" תוך אמירה שאוסם חשובה ממנו.  דני זמיר רואה באמירתו של קפלן אפיון של מנהל בתאגיד יצרני, שעניינו באנשים מייצרים ובאנשים צורכים ולא רק בשורת הרוח, לא "אני-הכל-כאן-ועכשו"* של מגזר הפיננסים ושל חלק מההיי-טק המשך…

מחאת האוהלים, זהו רגע ההתבגרות הפוליטי

יום ראשון, אוגוסט 21st, 2011

בדיוק כשנדמה שנדמו הקולות המנסים להשתיק את מחאת האוהלים ויחד איתם הקולות מתוך המחאה המתהדרים ב"א-פוליטיות", הגיע סוף השבוע האלים שהבהיר מעל לכל ספק: זה פוליטי
מאת: תמר זנדברג המשך…