Posts Tagged ‘איגוד ערים כנרת’

חברי מועצת איגוד ערים כנרת, דאגו להגנה על חיי אדם בחופי הכנרת

שבת, אוגוסט 29th, 2015

איגוד ערים כנרת מזלזל בחוק בעניין שירותי הצלה בחופים. בחוף בקיבוץ עין-גב אין שירותי הצלה למרות היותו חוף מוכרז. בחוף סוסיתא האסור ברחצה מתנהג המפעיל כאילו הוא חוף רחצה מוכרז. האיגוד מאשר הצמדת סוכות הצלה בין חופים. יהודה גליקמן, לשעבר חבר מועצת איחוד ערים כנרת מתריע על הסכנות במכתב פומבי

המשך…

צו החופים החדש בכנרת – סיכון ×—×™×™ אדם

יום שלישי, יולי 7th, 2015

איגוד ערים כנרת, עורך שינויים בהסדרת החופים, מקצץ בשירותי הצלה וקובע את החופים המוכרזים באופן המנוגד לחוק. משרד הפנים האמור לפקח עליו – מוציא צו המכשיר את החריגות. יהודה גליקמן ממשיך בהתכתבויותיו עם הגורמים השונים בניסיון להפוך את חופי הכנרת לבטוחים יותר המשך…

ח"כ דוד אמסלם, כנס את ועדת הפנים לדיון בשירותי ההצלה בכנרת

יום רביעי, יולי 1st, 2015

מאז שנת 2013 שולח יהודה גליקמן, חבר מועצת איגוד ערים כנרת בעבר, מכתבים (ראו פה, פה, פה ופה) לממונים על החופים בהם הוא מתריע על בעיות בניהול החופים מטעם איגוד ערים כנרת, הזזת סוכות המצילים באופן המסכן את המתרחצים, הפעלת חופים אסורים לרחצה ועוד. מכתב זה פונה אל יו"ר ועדת הפנים בכנסת בבקשה לדיון דחוף בנושא

המשך…

איגוד ערים כנרת – כשלים לא תוקנו

יום שלישי, דצמבר 2nd, 2014

חמש שנים לאחר הקמת האיגוד מתברר כי קיימים ליקויים רבים בהתנהלותו. מכתבו של יהודה גליקמן, בעבר חבר מועצת איגוד כנרת, ליו"ר ועדת הפנים ח"כ מירי רגב

המשך…