Posts Tagged ‘איגוד מקצועי’

האיגודים המקצועיים – המטרה הבאה של הימין הכלכלי

יום חמישי, נובמבר 15th, 2018

אם הימין יהיה בשלטון לאחר הבחירות הבאות, הוא עשוי לנסות ולקדם את החלשת האיגודים המקצועיים. זאת באמצעות חקיקת חוקי "הזכות לעבודה" המועתקים מהימין האמריקאי, שמטרתם להחליש את כוח המיקוח של האיגודים המקצועיים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מדוע החלטתי לבחור ברשימת המורים הדמוקרטית היהודית – ערבית

שבת, אפריל 1st, 2017

איתן קלינסקי, איש חינוך בגמלאות, מסביר את הסיבות להחלטתו לבחור ברשימת המורים הדמוקרטית היהודית-ערבית. זו הרשימה שמתחייבת לפעול למיגור העסקת מורי-קבלן, להיאבק נגד המחסור בכיתות לימוד, לדרוש שבכל יישוב יהיו בתי-ספר וגני-ילדים, להילחם נגד צנזורת הספרים, לכונן מערכת לימודים המשקפת את שני הנרטיבים יהודי וערבי

המשך…

ההסתדרות הכללית החדשה – איתות אזהרה

יום חמישי, פברואר 2nd, 2017

המאבק על השארת עובדי נמל אשדוד תחת ההסתדרות הכללית צריך לשמש תמרור אזהרה להתנהלות ההסתדרות.  אם לא תשנה את התנהלותה ותהיה דמוקרטית, אם לא תייצג את העובדים ולא תהיה יותר אקטיבית ומיליטנטית,  עובדים רבים ינטשו אותה ויתארגנו באיגודים אחרים

מאת: מיה פאול

המשך…

הממונה על ההגבלים והאיגודים העסקיים של העצמאים

יום ראשון, דצמבר 21st, 2014

הממונה על ההגבלים העסקיים, פועל בצדק להגברת התחרותיות ולצמצום הריכוזיות של הטייקונים והקונגלומרטים הענקיים במשק הישראלי. במקביל הוא מחיל דרישות לא הוגנות על "איגודים עסקיים" של העצמאים והעסקים הקטנים המואגדים בלה"ב, שהוא ארגון הגג של האיגודים העסקיים הקטנים ולמעשה מתפקד כאיגוד המקצועי של עובדים רבים
מאת: עו"ד דוד סנדובסקי המשך…

השביתה הכללית נגד הפרטת הרכבת בדרום קוריאה

יום שני, ינואר 6th, 2014

מאות אלפי עובדים שבתו והפגינו בדרום קוריאה נגד תוכניות הממשלה להפריט את הרכבת

מאת: שי גלי

המשך…

האם תל"י הגובה תמלוגים עבור יוצרים היא מונופול?

יום שלישי, דצמבר 31st, 2013

הרשות להגבלים עסקיים החליטה שתל"י הגובה עבור היוצרים את התמלוגים מגופי השידור. היוצרים הפגינו מול משרדי זכיינית ערוץ 2

המשך…

ארגון עובדים "מען" – הזמנה לאסיפה הכללית השנתית ה- 14

יום ראשון, יוני 9th, 2013

האסיפה תתקיים ב- 15 ביוני בבי"ס מנשר לאמנות, רח' דוד חכמי 18 תל-אביב בשעה 11.00

המשך…

ניגריה צריכה להפחיד אותנו לא יוון

יום חמישי, אפריל 11th, 2013

ק. טוכולסקי בוחן את הפגזת הריכוך הממשלתי בשת"פ עם עיתונות ההון: בואו ונקצץ שלא נגיע למצבה של יוון רחמנא ליצלן.  אלא שפוליטיקת הזהויות וניצולה להפרד ומשול (של ההון באנשים) דומים יותר למה שקורה בניגריה.  בעתיד או שנתגעגע ליוון או שנתמרד ונהיה כונצואלה, שם לא דיברו על תמלוגים פשוט הלאימו הכל המשך…

בתי-ספר בזכיון – ( CHARTER SCHOOLS) – אפשרויות בלתי נדלות וגמישות העסקה

יום חמישי, יוני 7th, 2012

האם האפשרויות להקמת בתי-ספר בזיכיון מהוות פתח למימוש גישות חינוכיות או למימוש אפשרויות עסקיות? ותנאי – העסקה גמישים למורים ולמנהלים, שהם חלק מההגדרה של בתי-הספר בזיכיון, האם הם משרתים את הצורך החינוכי או העסקי? מאמר שלישי בסדרה על בתי-ספר בזיכיון

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

התארגנות עובדים – דרושים פעילים ליום הסברה

יום רביעי, מאי 16th, 2012

ביום שני 21.5.12 בשעות 10:00-16:00 בסמינר הקיבוצים יתקיים יום הסברה לסטודנטים בנושא התארגנות עובדים ודמוקרטיה במקומות העבודה. איגוד מורות קרן קרב, יוזם האירוע, זקוק למתנדבים שייקחו חלק בפעילויות

המשך…