Posts Tagged ‘איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות’

"אופק חדש" ו"עוז לתמורה" – רפורמות מתנגשות בבתי הספר השש שנתיים

יום שלישי, יולי 30th, 2013

דפנה לב (מנהלת מינהל החינוך, התרבות והספורט) ורמי הופנברג (סגן יו"ר איגוד אגפי חינוך, וסמנכ"ל חינוך בעיריית פ"ת) במכתב לשר החינוך, בו הם מתריעים שהפעלת שתי הרפורמות בבי"ס אחד איננה אפשרית

המשך…