Posts Tagged ‘אחריות המדינה לעיצוב המדיניות’

דו"ח הפרטות והלאמות של מרכז חזן שנת 2013

יום שלישי, מאי 20th, 2014

"ההפרטות העיקריות בשנה החולפת, ובעיקר מיקור החוץ, מוסיפים לדהור אל נקודת האל־חזור, ללא חשיבה תחילה על התחומים המיועדים להפרטה, ללא עבודת מטה וללא שקיפות ציבורית ראויה. משרדי הממשלה הולכים ומאבדים את יכולותיהם המקצועיות". אלה דברי כותבי הדו"ח בסקירה השנתית על הפרטות והלאמות

המשך…

עבודה סוציאלית קהילתית והמדינה

יום ראשון, אוגוסט 26th, 2012

העבודה הסוציאלית הקהילתית יכולה להיות מכשיר לשימור הסדר החברתי אך היא יכולה לפעול גם כדי לאתגר אותו. האם התחום צריך להיות באחריות ומימון המדינה? ובאיזה אופן?

מאת: אהרון ומיכל בלנק-גומל

המשך…

וידאו מיום העיון: האם חברות הייעוץ האסטרטגי מעצבות את חיינו

יום חמישי, מאי 17th, 2012

וידאו מהכנס בנושא הפרטת עיצוב המדיניות שהתקיים ב-14.5.12 ביוזמת מרכז יעקב חזן וכתב-העת "ארץ אחרת", במכון ון ליר בירושלים המשך…

הפרטת עיצוב המדיניות – צעד אחד רחוק מדי?

יום שלישי, נובמבר 22nd, 2011

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים –  הפרטת עיצוב המדיניות: צעד אחד רחוק מדי?   נייר עמדה שהוצג בכנס  "התשובה להפרטה: חקיקה!?" שהתקיים בי' בחשוון תשע"ב, 7  בנובמבר 2011

המשך…