Posts Tagged ‘אחריות המדינה לחינוך’

הפרטת החינוך עולה מדרגה – בית-ספר "ידע" במודל קיפ

יום שלישי, ינואר 7th, 2014

הקמתו של בית-ספר "ידע" על-ידי עמותה חברה בע"מ, שהוקמה במיוחד לצורך זה, וההתקשרות החוזית עם תאגיד החינוך האמריקאי "קיפ", משקפים עליית מדרגה נוספת בהפרטת החינוך היסודי הממלכתי בישראל. משרד החינוך הוא אחד הכוחות היוזמים העומדים מאחורי העברת בית-הספר מהמדינה לידי חברה בע"מ

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

עינת וילף: ועדת החינוך תדון ב"מסמך הסטטוס קוו" מ-1947

יום שני, יוני 18th, 2012

וועדת החינוך של הכנסת בראשותה של ח"כ עינת וילף תקיים מחר, יום ג', 19.6 בשעה 11:30, דיון  לציון מלאת 65 שנה לחתימת מסמך הסטטוס קוו, שנכתב על ידי דוד בן גוריון לאגודת ישראל בשנת 1947 המשך…

בתי-ספר בזיכיון (CHARTER SCHOOLS) ומדינת הרווחה

יום רביעי, מאי 16th, 2012

בארה"ב ובמדינות המערב רווחת בשנים האחרונות הנטייה להקים בתי-ספר בזיכיון.  מהו בית-ספר בזיכיון ומה ההשלכות של קיום בתי-ספר כאלה על מדינת הרווחה. על כך במאמר זה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…