Posts Tagged ‘אחריותיות’

בתי-ספר בזכיון – ( CHARTER SCHOOLS) – אפשרויות בלתי נדלות וגמישות העסקה

יום חמישי, יוני 7th, 2012

האם האפשרויות להקמת בתי-ספר בזיכיון מהוות פתח למימוש גישות חינוכיות או למימוש אפשרויות עסקיות? ותנאי – העסקה גמישים למורים ולמנהלים, שהם חלק מההגדרה של בתי-הספר בזיכיון, האם הם משרתים את הצורך החינוכי או העסקי? מאמר שלישי בסדרה על בתי-ספר בזיכיון

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הממשלה אישרה את הצעת מיכאל איתן לקידום עקרונות הממשל הפתוח

יום שני, אפריל 2nd, 2012

 הממשלה החליטה על קידום עקרונות הממשל הפתוח והצטרפות לשותפות הבינ"ל בנושא. הממשלה קבעה כי המידע המוחזק בידי הממשלה הוא משאב ציבורי, והיא תאפשר לציבור גישה למידע זה

המשך…

ניר ברקת, אל תעשה מבתי הספר "כוכב נולד"

יום שישי, פברואר 3rd, 2012

אמנון רבינוביץ', ממובילי תנועת "ח' זה חינוך", כותב לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, בשם קבוצת מורים, ומבקש ממנו שלא לפרסם בתקשורת את דירוג בתי הספר על פי "עץ המדדים" שבנתה העיריה

המשך…

עוז לתמורה – תבוצע הערכת מורים על פי הישגי תלמידיהם

יום רביעי, יולי 6th, 2011

מידע חדשותי זה הוצג כבדרך אגב בראיון בגלי צה"ל עם מורים ועם מנהלת המנהל הפדגוגי. במקום להציג את פרטי ההסכם בשלמותו לציבור המורים לפני שיחתמו עליו, הפרטים מתגלים טיפין טיפין ובין השיטין

 

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

צרכנות משוכללת וצרכנים מתכלים

יום חמישי, דצמבר 30th, 2010

החוק החדש, המאלץ את החנויות לקבל בחזרה מוצרים שנקנו, שאושר לאחרונה בקול תרועה רמה.  הוא בעצם חוק לעידוד הצרכנות ולהקטנת האחריות האישית,  הוא חוק המעודד את הפיכתנו מ-Homo sapiens (האדם החושב) ל-Homo shopiens (האדם הקונה)
מאת: גילה אמיתי המשך…

השריפה בכרמל – המדינה דווקא לא אשמה

יום ראשון, דצמבר 5th, 2010

צירוף המלים "המדינה כשלה" מסתיר מאחוריו בריחה מאחריות וטשטוש שמותיהם של האחראים

מאת: ערן כהן המשך…

קידום המורה– מה בין "אופק חדש" ל"עוז לתמורה"

יום חמישי, אוקטובר 21st, 2010

השוואה בין שתי הרפורמות בנושא סולם הדרגות של קידום המורה מלמדת על ההבדל בין שתי הרפורמות

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

אהוד ברק – סליחה כתחליף לאחריותיות

יום רביעי, אוקטובר 13th, 2010

אהוד ברק למד שבמדינת ישראל, ובעיקר בקרב תמימים שמאלנים, סליחה היא תחליף לאחריות. אז הוא לא אחראי. כלומר הוא אחראי וינסה לתקן. תחזרו בעוד אלף שנה

מאת: דנדו דוד

המשך…

האם הסימולציה בתלושי השכר תשכנע מורים להצטרף ל"אופק חדש"?

יום שלישי, אוקטובר 5th, 2010

המאמצים לצירוף מורים לרפורמת "אופק חדש" נמשך. במסגרתם תבוצע סימולציה לשכר המורים שתראה את עליית השכר לפי הרפורמה. השאלה היא האם שכר המורה יעלה בטווח הארוך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

חינוך: הביקורת על מדיניות הסטנדרטים בניו-יורק והקשר לישראל

יום חמישי, ספטמבר 2nd, 2010

פקידי שר החינוך גדעון סער שוקדים על קביעת סטנדרטים מדויקים להצלחה בלימודים. בכך מממש השר את מדיניות הסטנדרטים, שהיא רכיב אחד ברפורמות האמריקאיות שהובאו  לישראל ביוזמתה של תנועת "הכול חינוך". "הכול חינוך" חותרת לייבא עוד רכיבים מרפורמת ניו-יורק, ומתעלמת מהביקורת הנוקבת נגדה שם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…