Posts Tagged ‘אחיות בריאות הציבור’

שירותי בריאות לתלמיד בוועדה לזכויות הילד – השירות יישאר מופרט

יום חמישי, פברואר 20th, 2014

בדיון על שירותי הבריאות לתלמיד, שנערך בוועדה לזכויות הילד(ביום שלישי 18 בפברואר), למרות התנגדות גורפת של רוב הנוכחים בישיבה לשירות המופרט, נציג האוצר (העובד כחודש בלבד באוצר) העביר את מסר התנגדות האוצר להחזרת השירות לידי המדינה

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…