Posts Tagged ‘אחוז-החסימה’

עמיר פרץ ואורלי לוי – להרכיב מחנה דמוקרטי חברתי חזק

יום רביעי, יולי 31st, 2019

אם לא נעבור הפעם את אחוז החסימה יהיו לכך השלכות קשות רבות, ואחת הקשות שבהן תהיה המשך דרדור מערכת הבריאות הציבורית. הבטיחו שקולותינו לא ימחקו מתחת לאחוז החסימה. יש עוד זמן להרכיב מחנה דמוקרטי-חברתי חזק

מאת: אמתי ערמון

המשך…

בחירות 2015 – מי יציל את חד"ש?

יום רביעי, דצמבר 31st, 2014

יעקב בן אפרת, מזכ"ל מפלגת דע"ם, מנתח את השיקולים העומדים בפני מפלגת חד"ש בשאלות סביב זהותה כמפלגה יהודית-ערבית והויכות האם להצטרף לרשימה ערבית משותפת או לרוץ בנפרד המשך…

חוק הסמכת הממשלה

יום חמישי, נובמבר 27th, 2014

החוקים החדשים המקודמים ע"י הקואליציה יכולים לשנות לחלוטין את אופיה של מדינת ישראל ותכליתם המשותפת היא החלשת כוחה של האופוזיציה וייצוג קולות שונים במערכת הפוליטית

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

משילות מול דמוקרטיה: השגות על העלאת אחוז החסימה

יום ראשון, מרץ 9th, 2014

חוק המשילות אשר עולה השבוע לקריאה שנייה ושלישית בכנסת נועד בבסיסו לשמור על היציבות השלטונית. במדינת ישראל נדיר כי ממשלה מצליחה לסיים את כהונתה במועד הקבוע בחוק; המחוקק נחלץ אפוא לחזק את רסן השלטון ולהחליש את הקוראים עליו תיגר
מאת: רון שביט המשך…

השבוע בכנסת, מזדרזים "להספיק" לפני תום מושב החורף ב-19 במרס וגם פורים בועדת החינוך

יום ראשון, מרץ 2nd, 2014

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע.  הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

האגודה לזכויות האזרח: העלאת אחוז החסימה תסכן ייצוג של קבוצות מיעוט

יום שני, ינואר 20th, 2014

 לקראת התחדשות דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעות החוק להעלאת אחוז החסימה, מזהירה האגודה לזכויות האזרח: העלאת אחוז החסימה עשויה לפגוע קשות בייצוג הפוליטי של קבוצות מיעוט כמו ערבים וחרדים בכנסת. ביום שני (20.1.2014) בשעה 10:00 יתקיים הדיון

המשך…

האגודה לזכויות האזרח: חוק המשילות יפגע בייצוג קבוצות מיעוט

יום שני, ספטמבר 30th, 2013

האגודה לזכויות האזרח ליו"ר וועדת החוק, חוק ומשפט: העלאת אחוז החסימה לאו דווקא תחזק את המשילות, אך תסכן ייצוג מיעוטים. האגודה לזכויות האזרח שלחה נייר עמדה לחברי וועדה חוקה חוק ומשפט, בו היא מפרטת את הסכנות הכרוכות בהעלאת אחוז החסימה, ובראשן – פגיעה בייצוג של קבוצות מיעוט כמו ערבים וחרדים בכנסת

המשך…

הקולות שבוזבזו – הרשימות שלא עברו את אחוז החסימה

יום ראשון, ינואר 27th, 2013

במהלכה של מערכת הבחירות פרסמנו אומדנים לאחוז החסימה.  חשבנו שמישהם יתרשמו ולא יגרמו לבזבוז קולות של מצביעים, 267.5 אלפי מצביעים שרצו להשפיע (לא שמו פתק לבן) בזבזו את קולותיהם, לא חבל?
מאת: יעקב לקס המשך…

בחירות 2013, לפעילי המפלגות, אמדנים לאחוז החסימה

יום ראשון, אוקטובר 21st, 2012

אומדן של מספר הקולות הנדרשים כדי לעבור את אחוז החסימה בבחירות 2013.  אחוז החסימה הוא רף של מספר קולות בוחרים שהרשימות חייבות להימצא מעליו על-מנת להיכנס לכנסת, תרגיל בחשבון פשוט. פעילי מפלגות שימו לב  תצטרכו בין 71,000 ל-88,000 קולות על-מנת להיכנס לכנסת
מאת: יעקב לקס המשך…

כמה מילים נגד משטר פרלמנטרי בישראל / חלק א'

יום חמישי, דצמבר 17th, 2009

 איתי לירון סוקר את ההצעות לשיפור הדמוקרטיה הפרלמנטרית, שאותן מקדם המכון הישראלי לדמוקרטיה, אך לא מוצא בהן בשורה משמעותית. המשך…