Posts Tagged ‘אושי-אלמליח’

ביקרת את אהוד ברק? צורפת לרשימת החיסול

יום שלישי, ינואר 19th, 2010

עוה"ד דקל-דוד עוזר, חבר ועידת מפלגת העבודה, מספר על שיחת טלפון מעוזר שר הביטחון, מר אושי אלמליח, לאחר פרסום מאמר שלו ב"עבודה שחורה". מסתבר שיש לאלמליח (ואולי גם לשר אהוד ברק) רשימה של אנשים שצריך להעיף מהמפלגה, ומר עוזר הוא המצטרף החדש 
המשך…