Posts Tagged ‘אור קשתי’

תחת מדיניות כלכלית ניאו ליברלית לא תהיה מוביליות חברתית

יום שני, יוני 14th, 2021

מחקר של המוסד לביטוח לאומי שעיקרו פורסם ב"הארץ" בשם: "פערי ההשכלה בין אשכנזים למזרחים גדלו בדור השלישי" מאת אור קשתי (11.6.2021) מתעלם מהמדיניות הניאו ליברלית שמיישמות ממשלות מזה שנים רבות, שמטבעה מגדילה פערים

מאת: ק.טוכולסקי

המשך…

שי פירון מקים מינהל דוברות חדש במשרד החינוך

יום שישי, אוקטובר 3rd, 2014

בעיצומו של הרעש התקשורתי על הקיצוצים בתקציב המדינה ל-2015 ובתקציב החינוך, פרסם משרד החינוך מכרז להקמת מינהל דוברות חדש. במכתב להלן, מדליה בלומנפלד, פנייה ליו"ר ועדת החינוך ח"כ עמרם מצנע לדאוג להביא לשקיפות ביוזמה זו ולדון בה על כל היבטיה

המשך…

עורו החילוניים נגד הכפייה הדתית של המנהלת לזהות יהודית

יום רביעי, מרץ 12th, 2014

הפרסום של אור קשתי ב"הארץ" על הפעילות המיסיונרית של המנהלת לזהות יהודית בקרב האוכלוסייה החילונית עוררה את פעילי הפורום החילוני למאבק נגדי, והוא מציע 5 דרכים לפעילות נגד. ההצעה פורסמה ברשומה בבלוג של אור קשתי

המשך…

הפרטת החינוך – את ניהול הדיון על תוכניות חיצוניות מסר משרד החינוך לחברת "שיתופים" תמורת תשלום

שבת, דצמבר 14th, 2013

ברשומה בבלוג "על המשמר" של העיתונאי אור קשתי הוא כותב על יוזמת משרד החינוך לנהל דיון על הכנסת תוכניות חיצוניות למערכת החינוך. ניהול הדיון בשולחנות עגולים נמסר במכרז לחברה כלכלית "שיתופים" תמורת שכר נאה למנכ"לה. המוזמנים לדיון הם קרנות, עמותות, תאגידים. במקום שמומחי משרד החינוך יעסקו בנושא זה, ויוזמנו פדגוגים מקצועיים, הנהלת המשרד הוציאה את הדיון למיקור חוץ, ומשלמת מתקציב החינוך

המשך…

מערכת החינוך, ההפרטה והעסקת מורי קבלן – הזמנה לדיון

יום רביעי, ספטמבר 11th, 2013

יתקיים ביום א' 22 בספטמבר 2013, בשעה 17:45 בסמינר אפעל במסגרת כנס "הקהל" המשך…

הידרדרות במדעים – גם האוניברסיטאות אשמות

יום ראשון, דצמבר 19th, 2010

מספר התלמידים הפונים ללמוד מדעים הולך ופוחת. האצבע המאשימה מופנית לא רק אל מערכת החינוך, אלא גם לאוניברסיטאות, לפתיחת המכללות ואל שאיפותיה של ה"אמא היהודייה"

מאת: שושי פולטין

המשך…