Posts Tagged ‘אורי-קורב’

מורשת "אם תרצו" הגיעה למערכת המשפט – מקרה אורי קורב

יום ראשון, אפריל 4th, 2010

הדעות אשר השמיע הפרקליט הבכיר בצוות התביעה נגד אהוד אולמרט אורי קורב, משקפות בעיה קיימת בבתי המשפט, דרישה מהציבור להתייחס למערכת בתי המשפט כמערכת חלופית לבית המקדש ולא כאל מערכת אנושית שאינה חפה מטעויות

מאת: דקל דוד עוזר

המשך…