Posts Tagged ‘אורי-מקלב’

הצעות חוק להקלה על הורים לילדים חולים

יום חמישי, אוקטובר 31st, 2013

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות דנה אתמול בשתי הצעות חוק. הראשונה מאריכה את חופשת הלידה של אמהות שתינוקן מאושפז לתקופה ארוכה. השנייה  מעניקה הקלות משמעותיות בימי-מחלה להורים לילדים עם מוגבלויות

מאת רביב נאוה המשך…

שלי יחימוביץ', פקחי הרכבת הקלה מתעמרים בציבור

יום חמישי, מרץ 29th, 2012

נוסע ברכבת הקלה בירושלים פונה לחה"כ שלי יחימוביץ' בבקשה שתסייע לעצור מדיניות של חלוקת דו"חות לא מוצדקים ע"י פקחי הרכבת המשך…

שלום שמחון, אל תחזיר את תכנית ויסקונסין

יום שלישי, אוגוסט 2nd, 2011

 פניה דחופה של ארגון "שומרי משפט" לקראת ישיבה בכנסת לקראת חידוש התכנית המפריטה את שירות התעסוקה ופוגעת בשכבות המוחלשות – כתבו לשר התמ"ת ולחברי הועדה. עזרו לעצור את התהליך עוד בתחילתו.

מאת: הרב עדית לב המשך…

ההפרטה מסכנת את בטיחותם ובריאותם של עובדים

יום שלישי, אפריל 5th, 2011

הודעה לעיתונות מלשכת חה"כ דב חנין המשך…

הצעת חוק להגדלת הכנסות המדינה ממשאבי טבע

יום ראשון, ינואר 2nd, 2011

נוכח הסתמנות נסיגה של ועדת ששינסקי ממקצת המלצותיה, חמישה ח"כים יוזמים חקיקה המעלה בחדות את הכנסות המדינה מכלל משאבי הטבע, מקימה קרן לאומית לניהולן ומספקת הגנה על המשקיעים הקטנים

מאת: מערכת עבודה שחורה המשך…

שדולה חדשה בכנסת – להגדלת הכנסות המדינה ממשאבי-טבע

יום רביעי, אוקטובר 27th, 2010

ארבעה-עשר חברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית השתתפו במפגש הראשון של השדולה ויצאו בהצהרה כי אוצרות הטבע של מדינת ישראל שייכים לאזרחי המדינה

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…