Posts Tagged ‘אורי-זילברשייד’

הברית החברתית – מתנועה למפלגה?

יום ראשון, מרץ 6th, 2011

דיווח מישיבת תנועת "הברית החברתית", שכללה דיון בשאלת הקמתה של מפלגה חדשה. שימו לב במיוחד לדבריו של רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים

מאת: אלה אלטמן המשך…

הזמנה לישיבה של מטה הברית החברתית

יום רביעי, פברואר 23rd, 2011

ד"ר אורי זילברשייד מזמין אתכם לישיבה של תנועת "הברית החברתית" בתל אביב המשך…

מטה סוציאל-דמוקרטי או מפלגה חדשה?

יום שני, ספטמבר 1st, 2008

אורי יזהר ונפתלי רז מזמינים אתכם שוחרי הסוציאל-דמוקרטיה למפגש שני של הקבוצה, בהשתתפות פרופ' דני גוטוויין, ד"ר אורי זילברשייד ואחרים
המשך…

האם הברית החברתית רצה לכנסת?

יום שלישי, יוני 10th, 2008

ענת כנפו, מרכזת סניף ירושלים של "הברית החברתית" מיסודו של ד"ר אורי זילברשייד, הקימה בתוך הברית גוף חדש בשם "הברית החינוכית", החותר להקמת תנועה פוליטית חדשה למען מדינת הרווחה.

המשך…

"הכל חינוך" זה לא מדינת רווחה

יום שני, מאי 5th, 2008

ההערות שלהלן נכתבו בעקבות פגישה בה הציג דב לאוטמן את יוזמת חוק החינוך הציבורי של תנועת "הכל חינוך". למרות הדיבורים הנאים על חשיבות החינוך הציבורי, היוזמה של "הכל חינוך" היא ההיפך הגמור מרעיון מדינת הרווחה.

מאת: ד"ר אורי זילברשייד

המשך…

דב לאוטמן ורן ארז מתווכחים על "הכל חינוך"

יום ראשון, מאי 4th, 2008

ביום ד', 30 באפריל 2008, הופיע דב לאוטמן, המייסד והיו"ר של פורום "הכל חינוך", בפני אנשי אגף המשימות של התנועה הקיבוצית והציג את מטרות הפורום והגיון הקמתו. בעקבות דבריו התפתח ויכוח ער. ציטוט ללא עריכה מתוך עדכון ששלח יואל מרשק
המשך…