Posts Tagged ‘אוריאל-רייכמן’

נדחתה העתירה לחייב ישיבות חרדיות קטנות בלימודי ליבה

יום חמישי, ספטמבר 18th, 2014

בין מגישי העתירה פרופ' אמנון רובינשטיין, פרופ' אוריאל רייכמן. העתירה מבקשת לבטל את החוק המעניק פטור מלימודי ליבה לישיבות קטנות בנימוק שיש בו פגיעה בזכות לחינוך. לדברי השופט גרוניס, העתירה פטרנליסטית וספק אם פסילת החוק תסייע לקידום השתלבות החרדים בחברה הישראלית

מאת: איתמר לוין המשך…

לימודי הליבה לחרדים, לא די באכיפה דרושה גם הידברות

יום שלישי, מאי 25th, 2010

מי שאינו מלמד את בנו אוּמנות, כאילו לימדו ליסטוּת (מסכת קידושין, כט א`).  ההסתערות בתקשורת ובציבור על החרדים שאינם נשמעים לכלל התלמודי וגם לא לנהוג במדינה, הביאה כבר לעתירה לבג"צ על-מנת לאכוף את לימודי הליבה.  האכיפה לבדה לא תהיה אפקטיבית אם לא תהיה מלווה בהידברות עם החרדים
מאת: רוני יקיר המשך…

פרופ' אוריאל רייכמן, עו"ד מיה ליקוורניק וההגמוניה הניאו-ליבראלית

יום ראשון, מאי 31st, 2009

פרופ' רייכמן ועו"ד ליקוורניק הן שתי דמויות בעלות משקל בכלכלה ובחברה בישראל. המאמר מנסה לחשוף את הפונקציות ששתי הדמויות הללו ממלאות בתחזוקה וחיזוק ההגמוניה הקפיטליסטית בישראל

מאת: אורי יזהר

המשך…