Posts Tagged ‘אורט-מיטרני-חולון’

עבודה שחורה – בפרשת אורט מיטרני – מנסים להשתיק את קולנו

יום חמישי, דצמבר 4th, 2014

מנהלת אורט מיטרני ביקשה מבית המשפט להורות על הסרת פרסום המשך…

בי"ס אורט מיטרני חולון – מכתב תלונה לראש העירייה

יום ראשון, ספטמבר 18th, 2011

להלן מכתב תלונה על ההתנהלות בבית-ספר אורט מיטרני, בניהולה של אורנה אייזנמן, הממוען אל ראש עיריית חולון, מר מוטי ששון,  האחראי על החינוך בעיר. עד כה, הפרסומים בעבר אודות הבעיות לא הביאו מזור לבית-הספר. הבעיות חזרו ונשנו גם בשנת הלימודים תשע"א. אולי נחוצה התערבות ראש העירייה כדי שבית הספר יתחיל לתפקד כראוי לטובת תלמידיו

המשך…

אורט "מיטרני" – על משמעותה של "גמישות ניהולית"

יום שני, יוני 7th, 2010

רשומה זו הוסרה מפרסום על פי בקשתו של גורם שהיה מקורב להתרחשויות ב"אורט מיטרני"
מאת מערכת עבודה שחורה

המשך…

זבולון אורלב, התערב נא בנעשה באורט מיטרני בחולון

יום רביעי, פברואר 17th, 2010

מורים מבית-הספר אורט-מיטרני בחולון פונים – בהמשך לפניות קודמות שפורסמו גם הן ב"עבודה שחורה" – אל ח"כ זבולון אורלב יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט.  המורים מבקשים מח"כ אורלב שיעזור להפסיק את מה שהם מכנים כאי-סדרים בבית-הספר.  מבקר המדינה משיב לפנייה שהעתקה נשלח אליו המשך…

אורט מיטרני חולון – תלונות על אי סדרים

יום רביעי, ינואר 27th, 2010

למערכת עבודה שחורה הגיע מידע רב ובו עדויות על בעיות התנהלות ותפקוד במרכז החינוך, התיכון הטכנולוגי אורט מיטרני בחולון. דליה בלומנפלד, חברת המערכת פנתה למשרד החינוך, מהמשרד נמסר כי החומר הועבר לממונה על המשמעת לבדיקתו המקיפה

המשך…