Posts Tagged ‘אוקראינה’

הפרטת האולפנים – משרד הקליטה ינהיג מ-2017 חלוקת שוברים ללימוד עברית

יום שני, ינואר 16th, 2017

לפי הודעת דובר במשרד הקליטה החל משנת 2017  כלל העולים לישראל יוכלו ללמוד עברית באמצעות שוברים לאולפנים פרטיים. האם לימוד באולפן פרטי, והגמשת תנאי הלימוד יאפשרו למידה מיטבית של עברית? האם יבטיחו קליטה איכותית של עולה בישראל? להלן ההודעה

המשך…

על ליטא – מותג תרבותי ייחודי ועל יהודיה המתנגדים

יום רביעי, אוקטובר 19th, 2016

רשמי מסע האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית בליטא בדגש ישועיות ופגאניות מחד, ומאידך שורשים יהודיים ליטבָקִיים

מאת:  דוד סנדובסקי

המשך…

שוברים לאולפנים – מחטף הפרטה עוקף כנסת

יום שלישי, אפריל 28th, 2015

הממשלה החליטה כי עולים חדשים יקבלו שובר (ואוצ'ר) שיאפשר להם ללמוד עברית באולפנים פרטיים, בנוסף או במקום האולפנים לעברית של משרד החינוך. ההחלטה עלולה להיות צעד ראשון בדרך ל"ייבוש" האולפנים הקיימים, ועלולה גם לפגוע בעולים בשל אי-התאמה של הלימוד באולפנים הפרטיים לצורכיהם

מאת: דליה בלומנפלד המשך…