Posts Tagged ‘אופק-בנק-קואופרטיבי’

הקמת בנק קואופרטיבי – דרישת ההון ההתחלתי של בנק ישראל מוגזמת

יום ראשון, דצמבר 7th, 2014

לפני שבועיים פנה יהל זמיר למפקח על הבנקים בשאלה לגבי ההון ההתחלתי הנדרש להקמת בנק אופק. להלן פנייתו של יהל, ותשובת המפקח

המשך…

מתווה בנק-ישראל להקמת בנקים קואופרטיביים – תגובת "אופק"

יום ראשון, ספטמבר 14th, 2014

אגודת אופק, המקימה את הבנק הקואופרטיבי הישראלי, פרסמה תגובה לטיוטת המתווה שפרסם בנק ישראל בנושא הקמת אגודות בנקאיות 

לקריאת ניר העמדה המלא: נייר העמדה של אופק ביחס לטיוטת המתווה להקמת בנקים קואופרטיביים בישראל

נמסר לפרסום ע"י יוראי רונן

המשך…

הבנק הקואופרטיבי אופק – אספה כללית

יום חמישי, אוגוסט 28th, 2014

תתקיים בתל אביב במוזיאון ארץ ישראל ב-3 בספטמבר משעה 18:00 המשך…

עוד על בנקים קואופרטיביים ועל יחסו של בנק ישראל

יום רביעי, אוגוסט 27th, 2014

רועי מימרן קרא את המאמר שפירסמנו כאן על בנקים קואופרטיביים (פורסם לראשונה ב"חדר המצב") לפני ימים אחדים ושלח אלינו, כדי שנפרסם, שני מסמכים: 1. מחקר שכתב בנדון ביחד עם אלי אבישי, חסן חאג'-יוסף ואהוביה לוצקי (עבודת גמר לתואר מוסמך במינהל עסקים) ו-2. תגובה למסמך שפורסם ×¢"×™ בנק ישראל שכותרתו "תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל" המשך…