Posts Tagged ‘אופיר-כהן’

אני מכריז בזאת על הקמת המפלגה הדמוקרטית הישראלית

יום שלישי, מרץ 24th, 2015

אופיר כהן מציע שבירת המסגרות המפלגתיות הקיימות ויצירת מפלגה אחת שתהיה מחויבת ואחראית לתחומים הרבים שהופקרו בשנות ההפרטה והבריחה מאחריות שמאפיינות את האידיאולוגיה של הימין. רק כך יוכל המרכז שמאל לשוב להנהגת המדינה המשך…