Posts Tagged ‘און ארד’

"חותרים לשפיות חברתית-כלכלית" – המדד, לא מה שחשבתם

יום שני, דצמבר 12th, 2016

לפי המדד, בהשוואה לתחילת 2015 המחירים ירדו – אבל איך זה קשור ליוקר המחיה?
מאת: און ארד המשך…

"חותרים לשפיות חברתית-כלכלית" – אל על כמשל: התגמול העודף של מנהלים מוביל לשיתוק ניהולי

יום שני, דצמבר 5th, 2016

שכר-המנהלים הגבוה באל-על גוזל מהם את הלגיטימיות המוסרית לוויכוח על תנאי ההעסקה של עובדיהם. התופעה של שכר-הבכירים המופרז היא עדות לתאוות בצע, שאינה זוכה לכבוד בעיני הציבור

מאת: און ארד

המשך…

"חותרים לשפיות חברתית- כלכלית": הקשר בין שירותי כיבוי לרפואה ציבורית

יום שני, נובמבר 28th, 2016

על מדינה להעניק שירותים באופן שווה לכלל האזרחים ללא אפליה. זה לא המצב בבריאות. הרפואה הפרטית מהווה איום על זו הציבורית. היא גוזלת משאבים ציבוריים לטובת טיפול בלקוחות פרטיים על חשבון כלל הציבור. יש להפריד בין הפרטי והציבורי בבריאות. על כך בספר "חותרים לשפיות חברתית-כלכלית"

מאת: און ארד

המשך…

"חותרים לשפיות חברתית-כלכלית" – חופש העיתונות והדעה – איך אנו יכולים לתרום לשמירתם

יום חמישי, נובמבר 24th, 2016

בשלטון ניאו- ליבראלי,  התקשורת נשלטת על-ידי בעלי-הון המייצרים תקשורת מסחרית. כדי לשמור על חופש הביטוי וערכי-הדמוקרטיה חשוב שהציבור יתמוך בעיתונות חופשית ובלתי-תלויה. על תפקידה של עיתונות חופשית בדמוקרטיה בספר: "חותרים לשפיות חברתית-כלכלית"

מאת: און ארד

המשך…